UE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Nazwa operacji: Zakup skutera wodnego
Operacja mająca na celu wprowadzenie usług polegających na wynajmie/czarterze skutera wodnego oraz stworzenie miejsca pracy w formie samozatrudnienia do dnia złożenia wniosku o płatność końcową współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowanym efektem operacji będzie utworzenie miejsca pracy oraz zatrudnienie osoby należącej do grupy defaworyzowanej, a także utworzenie nowego przedsiębiorstwa.